กำหนดสิทธิ์
Teacher ID ระดับ Admin จัดการสิทธิ์
{{ teachersData.IDTeacher + ' ' + teachersData.NameFirst + ' ' + teachersData.NameLast }} {{ teachersData.RoleName }}