แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรม
# วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ ตอบกลับ
{{Event.id}} {{displayDate(Event.start, Event.end)}} {{Event.title}} {{Event.location}}