กิจกรรมประจำสัปดาห์
# วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
{{Event.id}} {{displayDate(Event.start, Event.end)}} {{Event.title}} {{Event.location}} {{displayResponsibleMan(Event.calendarId)}}